HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Severnside Military Vehicle Trust Annual Show, Cambridge, 11.06.2011

 

Setting up the display.


Przygotowuję moją małą wystawę.

 

Polish army tent is a little bit smaller then British...


Namiot dla polskich żołnierzy jest nieco mniejszy niż brytyjski...

 

Big toys and little toys.


Duże i małe zabawki.

 

Life behind the scenes.


Na zapleczu.

 

Barbecue.


Grill.

 

Evening.


Wieczór.

 

Looks good, just needs a bit more TLC.


Wygląda dobrze, potrzebuje tylko nieco kosmetyki.

 

Don't scratch it!


Nie zadrap lakieru!

 

What a mixture! Russian vehicle, British tent and German uniform.


Ale mieszanka: rosyjski samochód, brytyjski namiot i niemiecki mundur mechanika.

 

A supper in the field.


Kolacja.

 

Rainbow.


Tęcza.

 

It's raining :(


Zaczęło padać :(

 

Americans have arrived! Did they bring the rain?


Przyjechali Amerykanie. Czy to oni przywieźli deszcz?

 

New and old. What a contrast!


Stare i nowe. Ale różnica!

 

More rain.


Pada coraz mocniej.

 

And even more rain.


Deszcz nie zmierzał ustać.

 

It's time to go home.


Czas wracać do domu.

 

Nearly finished.


Prawie spakowani.

 

BACK TO 2011 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2011

Severnside Military Vehicle Trust Annual Show

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.