HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

North Oxon & Cotswolds Area MVT Military Vehicle Gathering

The impressive arrival of the Fodden carrying armoured Land Rover.
 
 
Imponujące przybycie opancerzonego Land Rovera na samowyładowczej platformie Fodden.

The Humber

Having a rest.
 
 
Odpoczynek.

Unexpected meeting.
 
 
Niespodziewane spotkanie.

The convoy with me in the Jeep – for the first time in my life.
 
 
Konwój i ja w Jeepie – pierwszy raz w życiu.

At Ditchley Park. The place was used by Winston Churchill as a residence during WW2. It was believed that he was staying at Bleheim Palace, but he would go through the gates, transfer to a truck which would drive him out of the back gates straight to Ditchley.
 
 
Rezydencja Ditchley Park była używana przez Winstona Churchilla w czasie II wojny. Dla zmylenia niemieckich szpiegów, samochód zawoził go do pobliskiego pałacu Blenheim w Woodstock, skąd, w tajemnicy, ciężarówka przewoziła go do Ditchley.

Ditchley Park

Ditchley Park

 

 More pictures here

 

 

 

BACK TO 2010 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2010

North Oxon & Cotswolds Area MVT Military Vehicle Gathering

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.