HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Tanks Trucks & Firepower, Dynchurch, 25-27.08.2012

 
 
I arrived at the show on Saturday morning and guess what? It was raining.
 
 
Tegoroczne lato w Anglii jest wyjątkowo deszczowe.

 
 
My little display is still looking quite modest but it will soon be improved.
 
 
Moja wystawa wciąż wygląda bardzo skromnie ale to powinno się wkrótce zmienić.

 
 
In it's third year this show is getting better and better.
 
 
Zlot odbywał się trzeci raz i trzeba przyznać że jest coraz lepszy.

 
 
Stay back 100 meters or you will be shot! Extreme danger!
 
 
Niebezpieczeństwo! Nie podchodzić bliżej niż 100 metrów!

 
 
Brits are winning WW2.
 
 
Brytyjczycy wygrywają wojnę.

 
 
The GAZ in the arena.
 
 
GAZ na arenie.

 
 
It was great to catch-up with friends and mates.
 
 
Miło było spotkać kolegów.

 

 

 
 
The firepower show was the same as last year.
 
 
Pokaz siły ognia – taki sam jak w zeszłym roku.

 
 
A great attraction was the Demon Drome wall of death.
 
 
Wielką atrakcją była “Ściana Śmierci” - pokazy jazd starymi motocyklami po pionowej ścianie.

 
 
On Sunday evening the organisers put on a spectacular firework display.
 
 
W niedzielę wieczorem organizatorzy zafundowali nam piękny pokaz sztucznych ogni.

 

BACK TO 2012 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2012

Tanks Trucks & Firepower

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.