HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Wartime in the Vale, National MVT Show, Evesham, 22-24.06.2012

 
 
This year the event in Evesham becomes the National MVT Show.
 
 
W tym roku po raz pierwszy impreza w Evesham odbywała się jako ogólnokrajowy zlot zrzeszenia Military Vehicle Trust.

 
 
After setting up the camp on Friday night it was time for barbecue and nice cold beer.
 
 
Po rozbiciu namiotu – czas na grilla i zimne piwo.

 
 
Early morning.
 
 
Wczesny poranek.

 
 
It is quite unusual to have so many Eastern Block vehicles in one place.
 
 
Niecodzienne spotkanie kilku pojazdów z Europy Wschodniej na angielskiej ziemi.

 
 
We had two GAZ 69s, two UAZ 469s, a KrAZ and an Ural motorbike.
 
 
Mieliśmy dwa Gaz-y 69, dwa UAZ-y, KrAZ-a i Urala.

 
 
Quick look under the bonnet. All original!
 
 
Rzut oka pod maskę. Wszystko oryginalne!

 
 
Look nice together.
 
 
Ładnie wyglądają razem.

 
 
Andrew's immaculate, perfectly restored GAZ 69A.
 
 
Perfekcyjnie odrestaurowany GAZ 69A Andrzeja.

 

 
 
The Russian duo in the muddy arena. With my road tyres I didn't have a chance. Andrew was unstoppable.
 
 
Radziecki duet na błotnistej arenie. Na moich szosowych oponach nie miałem żadnych szans współzawodniczyć z Andrzejem.

 
 
Soon more and more Champs appeared in the arena.
 
 
Wkrótce na arenie zaczęły pojawiać się Austiny Champ.

 
 
The fight was unrelenting but they multiplied like rabbits. There were too many of them!
 
 
Walczyliśmy dzielnie ale one mnożyły się jak króliki! Było ich za dużo.

 
 
We couldn't stand against overwhelming enemy forces. We retreated to the previously planned positions.
 
 
Wobec przeważających sił wroga wycofaliśmy się na z góry upatrzone pozycje.

 
 
The Champ is celebrating it's 60th anniversary this year.
Along with dozens of regular Champ trucks we had the opportunity to see this rare, early (1949) prototype called Wolseley FV 1801 Mudlark...
 
 
Austiny Champ obchodzą w tym roku swoje 60 urodziny.
Z tej okazji mieliśmy okazję podziwiać tuziny wojskowych Champów jak i ten niezwykle rzadki prototyp Wolseley FV 1801 Mudlark z roku 1949...

 
 
...and it's famous predecessor Nuffield Gutty developed by the end of WW2.
 
 
...i jego słynnego poprzednika: Nuffield Gutty opracowany pod koniec wojny.

 
 
Shame this fantastic show was spoiled by bad weather. Some exhibitors didn't turned up and the public seemed to be scared off by the rain, strong wind and mud...
 
 
Szkoda że trzeba wracać do domu...

 
 
Slide show of 66 pictures

 

BACK TO 2012 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2012

Wartime in the Vale, National MVT Show, Evesham, 22-24.07.2012

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.