HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Severnside MVT Show, Cambridge, 9-10.06.2012

 
 
Camping for the first time this year.
 
 
To była pierwsza w tym roku noc pod namiotem.

 
 
The GAZ has two other Eastern-European vehicles for company.
 
 
Tym razem GAZ miał towarzystwo w postaci dwóch wschodnioeuropejskich pojazdów.

 
 
The Trabant.
 
 
Trabant.

 
 
This forward control UAZ was built in the same factory as GAZ, just several years later.
 
 
Radziecki UAZ zbudowany w tej samej fabryce co mój GAZ.

 
 
The 2CV team.
 
 
Drużyna 2CV.

 
 
Fellow English speaking Eastern-Block, soldiers with an impressive ZIL truck in the backround.
 
 
W towarzystwie angileskich Rosjan.

 
 
Early morning.
 
 
Wczesny poranek.

 

BACK TO 2012 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2012

Severnside MVT Show

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.