HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Fawley Village Fair, 20.05.2012

 
 
Charity show organised by Sir William and Lady Mc Alpines at theirs estate in Fawley, Henley on Thames.
 
 
Impreza dobroczynna zorganizowana przez Sir William i Lady Mc Alpines na terenie ich własnej posiadłości w miejscowości Fawley koło Henley on Thames.

 
 
Re-enactment of British Home Guards by MVT Berks & Oxon Club.
 
 
Angielscy Home Guards odtwarzani przez członków klubu.

 
 
Joined forces of Berks & Oxon and North Oxon & Cotswolds areas of the MVT.
 
 
Połączone siły dwóch oddziałów MVT.

 
 
Rare Swallow Sport SS1.
After WW2 the 'SS' letters were changed to Jaguar due to the similarity to the infamous Nazi forces.
 
 
Przodek Jaguara. Rzadko spotykany Swallow Sport SS1.
Po wojnie firma zmieniła nazwę z SS na Jaguar, żeby nie być kojarzoną z niesławną nazistowską formacją.

 
 
This Rolls-Royce Phantom is old enough to carry red R-R badge on the radiator rather than black. The letters were changed to black after Sir Henry Royce death in 1933.
 
 
Rolls-Royce Phantom z czerwonym emblematem na chłodnicy. Po śmierci Sir Henry Royce-a, na znak żałoby litery zostały zmienione na czarne.

 
 
Another rare Rolls-Royce Silver Ghost.
 
 
Słynny Rolls-Royce Silver Ghost z niezwykłym, dwumiejscowym nadwoziem.

 
 
Sir William has his own steam railway and station and museum.
 
 
Sir William ma na terenie swojej posiadłości własną linię kolejową, zabytkową stację i imponujące muzeum kolejnictwa.

 
 
The station.
 
 
Stacja.

 

BACK TO 2012 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2012

Fawley Village Fair

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.