HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Malvern Classic Car Show, 09.04.2012

 
 
The new season started with very wet Classic Car Show at Three Counties Showground in Malvern.
 
 
Nowy sezon rozpocząłem wizytą na deszczowym zlocie starych samochodów w Malvern.

 
 
The competition was very strong. My GAZ was the only military vehicle at the show.
 
 
Konkurencja była bardzo silna. GAZ był jedynym pojazdem wojskowym na zlocie.

 
 
And the winner in the military vehicles category is...
The only military truck at the show!
 
 
W kategorii pojazdów wojskowych zwyciężył...
Jedyny pojazd wojskowy na zlocie!

 

BACK TO 2012 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2012

Malvern Classic Car Show

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.