HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Off Road Rally

 
The first obstacle on the route wasn't very challenging.
 
 
Pierwsza przeszkoda na trasie nie była zbyt trudna do przebycia.

 
Driving across the fields.
 
 
Na przełaj!

 
Off the beaten tracks. This dirt track was a real bone shaker.
 
 
Daleko od szosy. Trochę nas tu wytrzęsło.

 
This ford was much deeper and much more fun! The brakes needed drying after going through it.
 
 
Ten bród był znacznie głębszy. Hamulce wymagały wysuszenia.

 
The best is leading the Jeeps.
 
 
Na czele konwoju.

 
Long, steep and slippery incline. Four wheel drive was needed.
 
 
Długi, stromy i śliski podjazd wymagał włączenia reduktorów.

 
Having a rest.
 
 
Odpoczynek.

 
Dave (seating on the bike), who organised this run and Jon, who helped him guide us on the route. They put us through our paces!
 
 
Dave (na motocyklu) zorganizował dla nas ten rajd. Jon pomagał mu prowadzić nasz konwój.

 
Ian was the only one who was brave enough to take the challenge of driving his Jeep down and up this extremely steep and muddy hill.
 
 
Ian jako jedyny podjął wyzwanie pokonania bardzo stromego, błotnistego pagórka w lesie.

 
It was spectacular Ian!
 
 
Dobra robota Ian!

 
But Jon didn't want to be left behind and did the same on his 1960's BSA.
 
 
Jon nie chciał pozostać w tyle i podjął wyzwanie na swoim zabytkowym BSA.

 
A group of tired but happy men (and one tough woman).
Thanks Dave!
 
 
Grupa zmęczonych ale zadowolonych zapaleńców.

More pictures here
 
 
Więcej zdjęć tutaj

 

 

 

BACK TO 2011 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2011

Off Road Rally

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.