HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Tanks, Trucks and Firepower, Dynchurch, 27-29.08.2011

 

The days are getting shorter now and I just managed to set up the tent before it gets dark.
 
 
Dni są coraz krótsze. Ledwo zdążyłem rozbić namiot przed zmierzchem.

 

My Polish flag is always with me.
 
 
Jak zwykle towarzyszyła mi polska flaga.

 

Polish camp.
 
 
Polski obóz.

 

That's what this show was really about.
 
 
To był główny temat zlotu.

 

Tanks and fire power.
 
 
Czołgi i siła ognia.

 

Crushing the cars was one of the best displays.
 
 
Zgniatanie samochodów było jednym z najbardziej widowiskowych pokazów.

 

Rolls Royce V-12 engine used in aeroplanes and tanks made a lot of noise.
 
 
Dwunastocylindrowy silnik Rolls Royce używany do napędu samolotów i czołgów.

 

This wasn't part of the show.
 
 
Ten samolot nie był częścią pokazu.

 

My display.
 
 
Moja wystawa.

 

At last the GAZ received stylish black number plates.
 
 
W końcu GAZ doczekał się stylowych, czarnych tablic rejestracyjnych.

 

BACK TO 2011 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2011

Tanks, Trucks and Firepower, Dynchurch, 27-29.08.2011

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.