HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Celebration of Independence Day at American Air Force Base in Croughton, 01.07.2011

 

The club was invited to take a part of the celebration of American Independence Day at RAF Air Base.


Jako klub zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w obchodach Dnia Niepodległości w amerykańskiej bazie lotniczej.

 

Don's Jeep with a trailer.


Jeep z przyczepą.

 

James and his Jeep.


James przy swoim Jeep-ie.

 

1956 Willys M-38 A-1

 

Flag


Apel wieczorny – opuszczenie flag.

 

Austin

 

Two competitors from the opposite sides of the Iron Curtain. GAZ and Jeep. Both were used by the military in 1960's.


Dwa pojazdy używane przez wojska po przeciwnych stronach żelaznej kurtyny w latach sześćdziesiątych. GAZ i Willys Jeep.

 

Trying to play baseball.


Próbujemy grać w baseball.

 

Celebration cake.


Tort.

 

Jeep

 

BACK TO 2011 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2011

Celebration of Independence Day at American Air Force Base

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.