HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Wartime in the Vale, Ashdown WW2 Camp, Evesham, 25-26.07.2011

 

My little Polish camp.


Mój mały, polski obóz na angielskiej ziemi.

 

Me and 'Private Kowalski' seating on the back of the GAZ. It was very hot day and I wouldn't like wearing his Polish army anti-chemical suit called OP-1. Tried it before in the army. Not very nice and comfy.


Ja i “szeregowy Kowalski”. Było gorąco i cieszyłem się że to on, a nie ja, ma na sobie OP-1. Wypróbowałem ten sprzęt w wojsku i więcej nie chcę.

 

WW2 German soldier defending there's positions.


Niemiecki żołnierz z II wojny w okopach.

 

An impressive Dakota aeroplane flying over the camp site.


Zabytkowa Dakota przelatuje nad obozowiskiem.

 

Tanks & Tracks show in the arena.


Pokaz pojazdów gąsienicowych.

 

My GAZ showing it's off-road capabilities in the arena.


Na arenie GAZ prezentuje swoje możliwości terenowe.

 

Re-enacting the final WW2 battle in the arena. Two German soldiers firing Panzerfaust.


Inscenizacja końcowej bitwy II wojny. Dwaj niemieccy żołnierze odpalają Panzerfausta.

 

Brits and Americans under attack!


Alianci osaczeni!

 

WW2 army barracks at Ashdown Camp.


Wojskowe koszary z czasów II wojny.

 

GAZ parked next to it's 'younger brother' – UAZ 469.


GAZ obok swojego “młodszego brata” - UAZ-a.

 

The Polish flag is waving proudly in the wind.


Polska flaga dumnie powiewa na wietrze.

 

BACK TO 2011 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2011

Wartime in the Vale, Ashdown WW2 Camp

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.