HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

The Cotswold Classic Car Show, Charlbury, 29.05.2011

 

In the shadow of sports cars.


W cieniu sportowych Corvette.

 

Nice chat.

 

On the arena.


Na arenie.

 

Trying to get the prize.


Prubuję zdobyć nagrodę.

 

The 'Cow'.


Krowa.

 

The Chaplain.


Kapelan.

 

'Popeyes Pal' – the winner of the military vehicle category at the show.


Popeyes Pal” - zwycięzca pokazu w kategorii pojazdów militarnych.

 

No prize this time...


Tym razem nie wygrałem...

 

... but still happy!


...ale wciąż jestem zadowolony!

 

We won the prize for the best club display.


Wygraliśmy nagrodę za najlepszą ekspozycję klubową.

 
 
A little video clip made by Witney TV.
 
 
Filmik nakręcony przez lokalną telewizję.
 
blip.tv
 
 

 

 

 

BACK TO 2011 SHOWS LIST

POWRÓT DO ZLOTÓW 2011

The Cotswold Classic Car Show

HOME
GAZ 69
POLISH ARMY BIKES
THE POLISH SOLDIER
SHOWS AND EVENTS
LINKS AND CONTACT

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.