HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Wszystkie szczegóły na temat urządzenia Orel-1 jakie udało mi się znaleźć.

GAZ 69 OREL-1 (Orzeł-1)

Prace nad projektem samochodowego prelengatora długich i średnich fal radiowych Orel-D prowadzone były na zamówienie Ministerstwa Obrony ZSRR pod kierownictwem głównego konstruktora B.J. Dyskina od roku 1959.
W roku 1962 jako platformę wybrano GAZ-a 69. Zbudowano drewniane, przenikalne dla fal radiowych nadwozie, przykryte dla niepoznaki zwyczajną plandeką.
W 1962 zakończono wszystkie prace projektowe. Przygotowano prototyp prelengatora i rozpoczęto prace badawcze.
Urządzenie Orel-D było samochodowym prelengatorem z wizualnym wskazaniem kierunku przeznaczonym do pracy stacjonarnej jak i w ruchu. Przeznaczone do bezpośredniego namierzania naziemnych nadajników radiowych pracujących w strefie długich i średich fal od 150 do 1900 kHz.

Prelengator zapewniał:
Jednoczesny, niezależny odbiór i nasłuch radiostacji przez dwóch operatorów przy użyciu bezkierunkowych anten oraz wizualne i słuchowe namierzanie przez jednego z operatorów, podczas gdy drugi mógł w tym czasie prowadzić odbiór i poszukiwanie na antenie bezkierunkowej.
W skład aparatury wchodziły dwa radia, indykator wizualny, bloki anten ramowych z goniomertem i silnikem oraz elementy elektroniczne.
Zmodyfikowana aparatura OREL-1 zamontowana w samochodzie GAZ 69E składała się z pelengatora RP-5 zamiast radiopelengatora dwukanałowego, i nadajnika Twierdza. Pozostałe elementy pochodziły z poprzedniego modelu OREL-D. Produkcję rozpoczęto w roku 1968.
Wielkość produkcji szacuje się na około 10 zestawów rocznie.

 

 

Obrazek po lewej to schemat całego systemu. Kliknij żeby go powiększyć.

 


Prelengator RP-5


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

HOME
GAZ 69
MOTOCYKLE LWP
LUDOWE WOJSKO POLSKIE
ZLOTY I POKAZY
LINKI I KONTAKT

Copyright © 2012-18 Voytek Wojciechowski.
Site design and maintenance by Voytek Wojciechowski.