Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).
3-4.04.1979, Ostrołęka, Polska.
Pomoc żołnierzy w usuwaniu skutków powodzi.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
9.05.1979, Warszawa, Polska.
Obchody Dnia Zwycięstwa na pl. Zwycięstwa (obecnie pl. Józefa Piłsudskiego).
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA
9.05.1979, Warszawa, Polska.
Obchody Dnia Zwycięstwa na pl. Zwycięstwa (obecnie pl. Józefa Piłsudskiego).
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA
9.05.1979, Warszawa, Polska.
Obchody Dnia Zwycięstwa na pl. Zwycięstwa (obecnie pl. Józefa Piłsudskiego).
Fot. Edward Grochowicz, zbiory Ośrodka KARTA
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).