Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).
Strzelanie z rgppan-2 klęcząc.
Strzelanie z rgppan-2 leżąc.
Strzelanie z rgppan-2 stojąc.
Wrzesień 1975, Toruń, Polska.
Ćwiczenia na poligonie artylerii, strzelanie z działa.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA
Wrzesień 1975, Toruń, Polska.
Ćwiczenia na poligonie artylerii, strzelanie z działa.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA
Wrzesień 1975, Toruń, Polska.
Ćwiczenia na poligonie artylerii, obserwacja wyników strzelania z punktu dowodzenia.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA
Wrzesień 1975, Toruń, Polska.
Ćwiczenia na poligonie artylerii, żołnierze nanoszący pozycję na mapy.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA
Wrzesień 1975, Toruń, Polska.
Ćwiczenia na poligonie artylerii, żołnierze nanoszący pozycję na mapy.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA
Wrzesień 1975, Toruń, Polska.
Ćwiczenia na poligonie artylerii, żołnierze nanoszący pozycję na mapy.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA
Wrzesień 1975, Toruń, Polska.
Ćwiczenia na poligonie artylerii, żołnierz w okopie.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA
1975, Wrocław, Polska
Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Zmechanizowanych, ćwiczenia.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
17.04.1975, Polska
Żołnierze Wojskowej Ochrony Wybrzeża.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).