Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).
9.09.1973, Warszawa, Polska.
Promocja oficerów Wojska Polskiego na Pl. Zwycięstwa.
Fot. Lubomir T. Winnik, zbiory Ośrodka KARTA
9.09.1973, Warszawa, Polska.
Promocja oficerów Wojska Polskiego na Pl. Zwycięstwa.
Fot. Lubomir T. Winnik, zbiory Ośrodka KARTA
10.04.1973, Warszawa, Polska.
Budowa Trasy Łazienkowskiej. Żołnierze zgromadzeni w okolicy Placu na Rozdrożu.
Fot. Lubomir T. Winnik, zbiory Ośrodka KARTA
21.08.1973, Dęblin, Polska.
Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
21.08.1973, Dęblin, Polska.
Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).