Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).
Czołgiści w ubiorach skórzanych i dwaj żołnierze w mundurach nowego wzoru.
Tank crew wearing leather suits and two soldiers in new pattern uniforms.
1970-03-16
Uroczystości z okazji 25-lecia wyzwolenia Kołobrzegu. Składanie wieńców pod pomnikiem ku czci poległych w walkach o Kołobrzeg. Z prawej żołnierz Ludowego Wojska Polskiego z karabinkiem AKM z bagnetem 6H3.
Źródło: NAC
1970-03-16
Uroczystości z okazji 25-lecia wyzwolenia Kołobrzegu. Warta wojskowa i młodzieży oraz wieńce pod pomnikiem ku czci poległych w walkach o Kołobrzeg. Widoczny żołnierz Armii Radzieckiej z karabinkiem AKM z bagnetem 6H4 (2. z lewej) i żołnierz Ludowego Wojska Polskiego z karabinkiem AKM z bagnetem 6H3.
Źródło: NAC
1970-03-16
Uroczystości z okazji 25-lecia wyzwolenia Kołobrzegu. Uczestnicy uroczystości - z przodu wojskowy poczet sztandarowy.
Źródło: NAC
Teren koszar Kaszubskiej Brygady WOP.
Fot. S. Kot. Tygodnik 'W Służbie Ojczyzny', nr 10/70.
14-22.12.1970, Szczecin, Polska.
Wydarzenia grudniowe - ul. Małopolska 47, żołnierz 12 Dywizji Zmechanizowanej w oknie KW MO. W tle blokada wojska i kościół rzymskokatolicki św. Piotra i Pawła.
Fot. Maciej Jasiecki, zbiory Ośrodka KARTA
14-22.12.1970, Szczecin, Polska.
Wydarzenia grudniowe. Czołg T-55 przed gmachem Muzeum Narodowego ul. Wały Chrobrego 3. W głębi widoczny transporter opancerzony „Skot”.
Fot. Maciej Jasiecki, zbiory Ośrodka KARTA
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).