Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).

Inżynieryjny patrol rozpoznawczy – IPR.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Inżynieryjny patrol rozpoznawczy – IPR.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Inżynieryjny patrol rozpoznawczy – IPR.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Inżynieryjny patrol rozpoznawczy – IPR.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Inżynieryjny patrol rozpoznawczy – IPR.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Budowa mostu przprawowego.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Obsługa ciężkiego karabinu maszynowego: celowniczy i pomocnik.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia wojsk saperskich.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia wojsk saperskich.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia wojsk saperskich.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia wojsk saperskich.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia wojsk saperskich.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Trening spadochroniarzy.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej, których zadaniem była między innymi walka z grupami dywersyjnymi przeciwnika.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej. Widoczny transporter kołowy FUG.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Ćwiczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Samoloty myśliwsko-bombowe MiG-21.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Samoloty myśliwsko-bombowe MiG-21.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Szkolenie studentów.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Szkolenie studentów.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Szkolenie studentów.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Szkolenie studentów.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Szkolenie studentów.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Szkolenie studentów.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

 
NASZE WOJSKA CHEMICZNE UŻYWAJĄ:
– do rozpoznawania skażeń promieniotwórczych: indykatorów, rentgenometrów i rentgenoradiometrów;
– do rozpoznowanio skażeń chemicznych: półautomatycznych i automatycznych przyrządów rozpoznania chemicznego;
– do kompleksowego wykrywania środków trujących i substancji promieniotwórczych: automatycznych sygnalizatorów skażeń (ich działanie oparte jest na fotokomórkach);
– do określania stopnia skażenia promieniotwórczego: radiometrów rentgenoradiometrów, a do kontroli napromienienia żołnierzy: dozometrów chemicznych i dozometrów z własnym odczytem.
Na wyposażeniu naszych wojsk chemicznych znajdują się równieź polowe laboratoria chemiczne oraz laboratoria chemiczne i radiometryczne na samochodach.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

 
OLBRZYMI POSTĘP nastąpił w sprzęcie, jakiego nasze wojska chemiczne używają do odkażania, dezaktywacji i dezynfekcji. Oto niektóre z tych urzqdzeń:
– instalacje rozlewcze ARS i IRS służące do zabiegów na dużych ilościach uzbrojenia i sprzętu bojowego;
– instalacje AGW, zmodernizowane instalacje BU, instalacje derynfekcyjno-kqpielowe i urzqdzenia UDU do odkażania umundurowania i oporządzenia;
– do dokonywania zabiegów specjalnych na pojedynczych środkach transportu i wozach bojowych kierowcy dysponują indywidualnymi i eżektorowymi zestawami samochodowymi oraz eżektorowymi zestawomi czołgowymi;
– ponadto każdy żołnierz posiada indywidualny pakiet odkażający PChW-013 do zabiegów specjalnych na broni osobistej.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
KAŻDY ŻOŁNIERZ naszej armii wyposażony jest w następujące indywidualne środki ochrony przed skażeniami:
– maskę przeciwgazową z pochłaniaczem, w którym zastosowano sorbent neutralizujqcy wszystkie znane środki trujqce;
– odzież ochronną (płaszcz, pończochy, rękawice) o wielorakim przeznaczeniu (chroni przed skażeniem, zakażeniem, promieniowaniem cieplnym wybuchu jqdrowego, napalmem). Przy rozpoznawaniu skażeń i zabiegach ochronnych żołnierze nakładają specjalną odzież ochronnq.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Produkowany w Polsce śmigłowiec Mi-2.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Warszawa, 22.07.1969.
Defilada z okazji 25-lecia PRL. Na zdjęciu samobieżne działo przeciwlotnicze ZSU-57-2.
fot. Roman Kotowicz Źródło: Agencja FORUM.

Source: FORUM
Warszawa, 22.07.1969.
Defilada z okazji 25-lecia PRL. Na zdjęciu samobieżne działo przeciwlotnicze ZSU-57-2.
fot. Jarosław Tarań, Źródło: zbiory Ośrodka KARTA

Source: FORUM
Warszawa, 22.07.1969.
Defilada z okazji 25-lecia PRL. Na zdjęciu samochody GAZ-69 z działkami przeciwlotniczymi.
fot. Jarosław Tarań, Źródło: zbiory Ośrodka KARTA.

Source: FORUM
Warszawa, 22.07.1969.
Defilada z okazji 25-lecia PRL. Na zdjęciu samochody ZiL 157 z wyzrutniami rakiet.
fot. Jarosław Tarań, Źródło: zbiory Ośrodka KARTA

Source: FORUM
Akcja oddawania krwi przez żołnierzy w punkcie krwiodawstwa przy ul. Nobla 2 w Warszawie. Żołnierze w kapciach ochronnych w poczekalni stacji krwiodawstwa.
Źródło: NAC

Source: NAC
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).