Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).
Wieżyczka czołgu T-34.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Żołnierze desantu morskiego „Niebieskie Berety” na pancerzu czołgu pływającego PT-76.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
„Niebieskie Berety” i czołg pływający PT-76.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Wieżyczka czołgu PT-76.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Czołgiści.
Motor 1968
Tank crew excersise.
Czołgiści.
Motor 1968
Tank crew excersise.
Czołgiści.
Motor 1968
Tank crew excersise.
Czołgiści.
Motor 1968
Tank crew excersise.
Operacja Dunaj.
Motor 1968
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Motor 1968
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Motor 1968
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Motor 1968
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Motor 1968
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Operation Danube.
Operacja Dunaj.
Operation Danube.
Oddział reprezentacyjny Ludowego Wojska Polskiego z karabinami SWT-40. Zwróćcie uwagę na ich niezwykłe buty.
Źródło: NAC
Polish People's Army Representative Honor Guard Company 'at ease'.
Source: NAC
Obchody XXV-lecia Ludowego Wojska Polskiego na pl. Zwycięstwa w Warszawie. Oficerowie podczas przeglądu oddziałów Wojsk Lądowych. Żołnierze uzbrojeni w karabinki AKMS.
Źródło: NAC
XXV anniversary of Polish Peoples Army parade, Warsaw.
Source: NAC
Obchody XXV-lecia Ludowego Wojska Polskiego na pl. Zwycięstwa w Warszawie. Szereg żołnierzy Wojsk Lądowych uzbrojonych w karabinki AKMS.
Źródło: NAC
XXV anniversary of Polish Peoples Army parade, Warsaw.
Source: NAC
Obchody XXV-lecia Ludowego Wojska Polskiego na pl. Zwycięstwa w Warszawie.
Źródło: NAC
XXV anniversary of Polish Peoples Army parade, Warsaw.
Source: NAC
Obchody XXV-lecia Ludowego Wojska Polskiego na pl. Zwycięstwa w Warszawie. Oficerowie podczas przeglądu oddziałów Wojsk Lądowych. Żołnierze uzbrojeni w karabinki AKMS.
Źródło: NAC
XXV anniversary of Polish Peoples Army parade, Warsaw.
Source: NAC
Obchody XXV-lecia Ludowego Wojska Polskiego na pl. Zwycięstwa w Warszawie. Oficerowie podczas przeglądu wojsk. Z prawej widoczni żołnierze Wojsk Lotniczych z pistoletami maszynowymi PPS wz. 43. W tle żołnierze Wojsk Lądowych z karabinkami AKMS.
Źródło: NAC
XXV anniversary of Polish Peoples Army parade, Warsaw.
Source: NAC
Operacja Dunaj.
Źródło: NAC
Operation Danube.
Source: NAC
Operacja Dunaj.
Źródło: NAC
Operation Danube.
Source: NAC
Operacja Dunaj.
Źródło: NAC
Operation Danube.
Source: NAC
Operacja Dunaj. Pułkownik Witold Wereszczyński w mundurze polowym.
Źródło: NAC
Operation Danube.
Source: NAC
Operacja Dunaj.
Źródło: NAC
Operation Danube.
Source: NAC
Operacja Dunaj. Generał brygady w skórzanej kurtce czołgisty z zamkami zamiast guzików.
Źródło: NAC
Operation Danube. General wearing tanker's leather jacket.
Source: NAC
Wrzesień 1968, Warszawa, Polska.
Forty Twierdzy Warszawa na Mokotowie. Rozminowywanie. Żołnierz z wykrywaczem metali.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
September 1968, Warsaw, Poland.
Mine clearance. Soldier with metal detector.
Photo: Jarosław Tarans, KARTA Center collection
Wrzesień 1968, Warszawa, Polska.
Forty Twierdzy Warszawa na Mokotowie. Rozminowywanie. Żołnierze ładujący na ciężarówkę pocisk-niewypał.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
September 1968, Warsaw, Poland.
Mine clearance. Soldiers loading an unexploded bomb.
Photo: Jarosław Tarans, KARTA Center collection
Wrzesień 1968, Warszawa, Polska.
Saperzy z Warszawskiej Grupy Rozminowania poszukują tureckich skarbów na terenie Alei Ujazdowskich 37. Dwóch żołnierzy, jeden z wykrywaczem metalu.
Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
September 1968, Warsaw, Poland.
Mine clearance. Soldier with metal detector.
Photo: Jarosław Tarans, KARTA Center collection
Kwiecień 1968, Inowrocław, Polska.
Uczestniczki eliminacji do IV Festiwalu Piosenki Radzieckiej w towarzystwie żołnierzy. W tle budynek Teatru Miejskiego i Muzeum im. Jana Kasprowicza.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA.
April 1968, Inowrocław, Poland.
Participants of the elimination of the 4th Soviet Song Contest in company of the soldiers. In the background, the Municipal Theater building.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection.
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).