Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).
Spadochroniarze na ćwiczeniach.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Spadochroniarze na ćwiczeniach.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Spadochroniarze na ćwiczeniach.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Spadochroniarze na ćwiczeniach.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Spadochroniarze na ćwiczeniach. Zrzut platformy desantowej.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Desant. Skoki ze śmigłowca do wody.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Załogi lekkich czołgów pływających PT-76.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Załoga czołgu pływającego PT-76 w hełmach HC-62.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Desant morski.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Desant morski.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Desant morski.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Żołnierze piechoty wsiadają do tylnego przedziału transportera opancerzonego SKOT.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Transporter opancerzony SKOT podczas pokonywania przeszkody wodnej.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Transporter opancerzony SKOT
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Czołgi na poligonie.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Czołgi na poligonie.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Artyleria w akcji na poligonie.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Miotacz ognia.
Fot.: Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
1966, Biedrusko, Polska.
Podchorążowie Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych. Trzeci od prawej — Mirosław Glaser.
Fot. zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_06], udostępnił Mirosław Glaser
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).