Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).
Transporter opancerzony BTR-152 z karabinem maszynowym SGMB.
Źródło: NAC"
BTR-152 with SGMB machine gun.
Source: NAC
Żołnierze w transporterze opancerzonym BTR-152 podczas ćwiczeń. Strzelec obsługuje karabin maszynowy SGMB.
Źródło: NAC"
BTR-152 with SGMB machine gun.
Source: NAC
Żołnierz na stanowisku strzelniczym w transporterze opancerzonym BTR-152 z karabinem maszynowym SGMB.
Źródło: NAC"
BTR-152 with SGMB machine gun.
Source: NAC
Żołnierze piechoty z karabinkami Mosin wz. 44 na stanowiskach strzelniczych w transporterze opancerzonym BTR-152. Na pierwszym planie widoczny karabin maszynowy SGMB.
Źródło: NAC"
BTR-152 with SGMB machine gun.
Source: NAC
Żołnierz piechoty z karabinkiem Mosin wz. 44 w transporterze opancerzonym BTR-152.
Źródło: NAC"
Mosin wz. 44
Source: NAC
Żołnierze z pistoletami maszynowymi (PPS) podczas ćwiczeń na poligonie.
Źródło: NAC
PPS machine gun.
Source: NAC
Żołnierze oraz czołg T-34/85 podczas ćwiczeń na poligonie.
Źródło: NAC"
Transporter opancerzony BTR-152.
Źródło: NAC
BTR-152.
Source: NAC
Transporter opancerzony BTR-152.
Źródło: NAC
BTR-152.
Source: NAC
Transporter opancerzony BTR-152.
Źródło: NAC
BTR-152.
Source: NAC
Major przekazujący rozkazy porucznikowi na poligonie podczas ćwiczeń. Widoczny mapnik z przytroczoną busolą typu Adrianowa.
Źródło: NAC
Major commanding the lieutenant during field exercises.
Żołnierz z karabinkiem Mosin wz. 44 podczas ćwiczeń w transporterze opancerzonym BTR-152.
Źródło: NAC
Mosin wz. 44.
Source: NAC
Czołg T-34/85 podczas ćwiczeń na poligonie.
Źródło: NAC
The tank T-34/85 during exercsises.
Source: NAC
Czołg T-34/85 podczas ćwiczeń na poligonie.
Źródło: NAC
The tank T-34/85 during exercsises.
Source: NAC
Czołg T-34/85 podczas ćwiczeń na poligonie.
Źródło: NAC
The tank T-34/85 during exercsises.
Source: NAC
Czołg T-34/85 podczas ćwiczeń na poligonie.
Źródło: NAC
The tank T-34/85 during exercsises.
Source: NAC
Reconnaissance. The eyes and ears of the army.
Army motorcyclist's job is responsible and eventful.
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).