Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).
Wojska Obrony Powietrznej.
Fot. Żołnierz Polski
Air defence.
Photo: Żołnierz Polski
Po służbie.
Fot. Żołnierz Polski
Off duty.
Photo: Żołnierz Polski
Kierowca w transporterze BTR-40.
Fot. Żołnierz Polski
Driver in the BTR-40 armoured vehicle.
Photo: Żołnierz Polski
Transporter BTR-40 i motocykl M-72.
Fot. Żołnierz Polski
BTR-40 and M-72 motorcycle.
Photo: Żołnierz Polski
Transporter BTR-40 i żołnierz w ubiorze maskującym zwiadowcy.
Fot. Żołnierz Polski
BTR-40 and a soldier wearing special camouflage suit.
Photo: Żołnierz Polski
Transporter opancerzony BTR-40.
Fot. Żołnierz Polski
BTR-40 armoured vehicle.
Photo: Żołnierz Polski

Fot. H. Grzęda, WAF / Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Zimowy rekonesans.
Fot. Żołnierz Polski
Winter reconnaissance.
Photo: Żołnierz Polski
Zimowy rekonesans.
Fot. Żołnierz Polski
Winter reconnaissance.
Photo: Żołnierz Polski
Zimowy rekonesans.
Fot. Żołnierz Polski
Winter reconnaissance.
Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Wartownik w stroju zimowym: czapce uszance i kożuchu wartowniczym.
Fot. Żołnierz Polski
Sentry duty.
Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Młodzi żołnierze na zajęciach.
Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Bombowiec Iliuszyn Ił-28.
Fot. Żołnierz Polski
Bomber Ilyushin Il-28.
Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Żołnierze Marynarki Wojennej.
Fot. Żołnierz Polski
Navy soldiers.
Photo: Żołnierz Polski
Marynarka Wojenna. Celowniczy.
Fot. Żołnierz Polski
Navy aimer.
Photo: Żołnierz Polski
Marynarka Wojenna. Artylerzyści.
Fot. Żołnierz Polski
Navy gunners.
Photo: Żołnierz Polski
Marynarka Wojenna.
Fot. Żołnierz Polski
Navy.
Photo: Żołnierz Polski
Piechota.
Fot. Żołnierz Polski
Infantry.
Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
„Żołnierski trud.”
Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Czołg T-34-85 na poligonie.
Fot. Żołnierz Polski
T-34-85 tank in the field during exercises.
Photo: Żołnierz Polski
Czołgi T-34-85 na poligonie.
Fot. Żołnierz Polski
T-34-85 tanks in the field during exercises.
Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Desant.
Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Wojska Ochrony Pogranicza.
Fot. Żołnierz Polski
Border patrol.
Photo: Żołnierz Polski
„Przy reflektorze.”
Fot. Żołnierz Polski
"At the headlight."
Photo: Żołnierz Polski
Defilada z okazji 12 rocznicy PRL 22 Lipca w Warszawie.
Fot. Żołnierz Polski
22nd July 1956 parade in Warsaw. 12th anniversary of the beginning of the new, reborn, socialist Poland.
Photo: Żołnierz Polski
Defilada z okazji 12 rocznicy PRL 22 Lipca w Warszawie. Transporter opancerzony BTR-40.
Fot. Żołnierz Polski
22nd July 1956 parade in Warsaw. 12th anniversary of the beginning of the new, reborn, socialist Poland. Armored carrier BTR-40.
Photo: Żołnierz Polski
Defilada z okazji 12 rocznicy PRL 22 Lipca w Warszawie. Artyleria rakietowa.
Fot. Żołnierz Polski
22nd July 1956 parade in Warsaw. 12th anniversary of the beginning of the new, reborn, socialist Poland. Rocket artillery.
Photo: Żołnierz Polski
Defilada z okazji 12 rocznicy PRL 22 Lipca w Warszawie. Artyleria przeciwlotnicza.
Fot. Żołnierz Polski
22nd July 1956 parade in Warsaw. 12th anniversary of the beginning of the new, reborn, socialist Poland.
Photo: Żołnierz Polski
Defilada z okazji 12 rocznicy PRL 22 Lipca w Warszawie. Ciągniki gąsienicowe AT-S.
Fot. Żołnierz Polski
22nd July 1956 parade in Warsaw. 12th anniversary of the beginning of the new, reborn, socialist Poland. Tractors AT-S.
Photo: Żołnierz Polski
Żołnierze piechoty w oporządzeniu bojowym z ciężkim karabinem maszynowym Goriunowa na ćwiczeniach.
Fot. Żołnierz Polski
Infantry soldiers with Goriunov heavy machine gun on exercises.
Photo: Żołnierz Polski
„Na pontonie.” Wojska saperskie.
Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Bombowiec Tupolew Tu-14 (?).
Fot. Żołnierz Polski
Bomber Tupolev Tu-14 (?).
Photo: Żołnierz Polski
„Działon w akcji.”
Fot. Żołnierz Polski
"Cannon in action."
Photo: Żołnierz Polski
Mysliwce MiG-17. Od roku 1956 byly one produkowane równiez w Polsce jako Lim-5.
Fot. Żołnierz Polski
Fighters Mikoyan-Gurevich MiG-17. From 1956 also produced in Poland as Lim-5.
Photo: Żołnierz Polski
Bombowiec Iljuszyn Il-28.
Fot. Żołnierz Polski
Bomber Ilyushin Il-28.
Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
Zwiadowcy.
Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski

Fot. Żołnierz Polski

Photo: Żołnierz Polski
22.07.1956, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody Święta Odrodzenia Polski, defilada wojskowa i pokaz sprzętu wojskowego.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
22.07.1956, Warsaw, Poland.
Military parade and demonstration of military equipment.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection
22.07.1956, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody Święta Odrodzenia Polski, defilada wojskowa i pokaz sprzętu wojskowego.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
22.07.1956, Warsaw, Poland.
Military parade and demonstration of military equipment.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection
22.07.1956, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody Święta Odrodzenia Polski, defilada wojskowa i pokaz sprzętu wojskowego.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
22.07.1956, Warsaw, Poland.
Military parade and demonstration of military equipment.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection
22.07.1956, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody Święta Odrodzenia Polski, defilada wojskowa i pokaz sprzętu wojskowego.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
22.07.1956, Warsaw, Poland.
Military parade and demonstration of military equipment.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection
22.07.1956, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody Święta Odrodzenia Polski, defilada wojskowa i pokaz sprzętu wojskowego. Na zdjęciu oddziały motocyklowe.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
22.07.1956, Warsaw, Poland.
Military parade and demonstration of military equipment.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection
22.07.1956, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody Święta Odrodzenia Polski, defilada wojskowa i pokaz sprzętu wojskowego. Na zdjęciu oddziały motocyklowe.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
22.07.1956, Warsaw, Poland.
Military parade and demonstration of military equipment.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection
22.07.1956, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody Święta Odrodzenia Polski, defilada wojskowa i pokaz sprzętu wojskowego.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
22.07.1956, Warsaw, Poland.
Military parade and demonstration of military equipment.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection
22.07.1956, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody Święta Odrodzenia Polski, defilada wojskowa i pokaz sprzętu wojskowego.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
22.07.1956, Warsaw, Poland.
Military parade and demonstration of military equipment.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection
22.07.1956, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody Święta Odrodzenia Polski, defilada wojskowa i pokaz sprzętu wojskowego.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
22.07.1956, Warsaw, Poland.
Military parade and demonstration of military equipment.
Photo: Romuald Broniarek, KARTA Center collection
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).