Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).
Zwiadowca w mundurze uzywanym przez patrole motocyklowe. Desen tego munduru byl prawie identyczny z drugowojennym, niemieckim “splinterem”.
Fot. Żołnierz Polski
Motorcycle reconnaissance patrol. The camouflage was almost identical to the German WW2 uniform.
Photo: Żołnierz Polski
1954, Żagań, Polska.
Garnizon Wojska Polskiego. W środku stoi Wiesław Balcer, który służył w jednostce pancernej.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA
1954, Żagań, Poland.
Garrison of the Polish Army. In the middle stands Wieslaw Balcer, who served in the unit.
Photo: NN, the collection of the KARTA Center
7.05.1954, Wrocław, Polska.
Defilada z okazji obchodów 10-lecia powrotu Ziem Odzyskanych do Polski. Przejazd czołgów, z lewej tłum oglądający uroczystości.
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA
7.05.1954, Wrocław, Poland.
A commemoration of the 10th anniversary of the return of the Recovered Territories to Poland.
Photo: Kazimierz Seko, collections of KARTA Center
7.05.1954, Wrocław, Polska.
Defilada z okazji obchodów 10-lecia powrotu Ziem Odzyskanych do Polski. Przejazd czołgów, z lewej tłum oglądający uroczystości.
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA
7.05.1954, Wrocław, Poland.
A commemoration of the 10th anniversary of the return of the Recovered Territories to Poland.
Photo: Kazimierz Seko, collections of KARTA Center
Photographs of the Polish military. Soldiers, equipment and vehicles. Images scanned from magazines or downloaded from internet, covering the period when the GAZ 69 was in service.
Any contributions are more than welcome. Some pictures are very large. Use full screen view (F11 key).